SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
häst substantiv ~en ~ar häst·enett stort, lätt tämjbart hov­djur som kan bära en person på ryggen eller an­vändas som drag­djur komm.spel.zool.JFRcohyponymåsnacohyponymridhäst hästavelhästhagehästryggardennerhästfullblodshästrashästunghästfrustande hästargalopperande hästarrykta en hästsadla en hästrida en hästsitta till hästhon red på en vit hästen stilig löjtnant till hästhästen tog det svåraste hindretde spände hästarna för vagnenen diligens dragen av fyra hästaråka med häst och vagnhon höll hästen i betsletbilen skrämde hästen i skenibl. bildligt för att ut­trycka hög grad av ngthästkurhästminnehästvägplugghästäv. om en lek­sak som ut­gör av­bildning av häst samt om ett gymnastik­redskap på fyra ben och med lång­sträckt läder­klädd kroppJFRcohyponymbock 3cohyponymgunghäst gymnastikhästhopp över hästäv.häst­kraft vard.en motor på 60 hästarljuga som en häst travarseljuga (man ska inte) skåda given häst i munnen(man ska inte) kritiskt granska en gåvahan undrade hur hon kunde ha råd att köpa en så dyr present, men bestämde sig för att inte skåda given häst i munnen satsa på fel hästhandla på grund­val av felaktig förut­sägelseatt ta risker och våga vara ny­skapande kan stå före­tag dyrt om det visar sig att de satsat på fel häst satsa på rätt hästvälja det rätta alternativetbland många svårbedömda sådanahon har an­litat en ekonomisk råd­givare för att optimera sina chanser att satsa på rätt häst stark som en hästsestark 1 sätta sig på sina höga hästarupp­träda över­lägset och ned­låtandehan sätter sig på sina höga hästar och styr och ställer som han vill med de an­ställda trojansk hästperson eller grupp som infiltrerar och försvagar ett land eller en organisationför ngt annat lands etc. räkning○ äv. om o­önskad program­varasom ofta ligger gömd i annat programvirus­skyddet signalerade att en trojansk häst tagit sig in i datorn äta som en hästseäta sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform histR, fornsv. häster; nord. ord; ur en ur­germansk sido­form till hingst