SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
högst [hök´st] adverb 1synnerligen NollSYN.synonymytterst 2 en högst tvivelaktig idéett högst genialt för­slagsedan 1664till 1hög 2inte mer än NollMOTSATSantonym1minst 2 salen rymmer högst 100 personerhon kunde vara högst 30 årsedan 1525