SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1i preposition 1in­om om­fånget av vissa gränser i rum el. tid el. om rörelse dit NollJFRcohyponym1på 1 bo i villaförvaras i frysengå i kyrkanhoppa i sjönmynna i Vänernen gång i veckani somrasvänta i tio minuteräv. betr. material, ämne o.d.i blåa nyansergjuten i bronsen möbel i rokokospekulera i aktieräv. bildligt i fråga om mer el. mindre abstrakta om­rådenstå i tidningenin­gå i priseten kurs i bok­föringstor i ordenduktig i simningi och medsam­tidigt med (och som följd av)an­talet el­avbrott minskade under dagen i och med att vind­hastigheten sjönk sedan 800–900-taletrunristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)runform i, fornsv. i; gemens. germ. ord, som mot­svaras av lat. in´, grek. en´ med samma betydelse 2under ett till­stånd av Nollleva i fredstå i brandäv. med inne­börd av förändringtill ett till­stånd av göra i ordningråka i o­lyckasätta i rörelsesedan 1000-taletrunsten, t.ex. Kimstad, Östergötlandvanligen runform i 3med direkt an­slutning till Nollhon tog honom i armenhan blev träffad i huvudetbussen körde in i väg­räckethan hängde sig i liv­remmende förtöjde båten i en rostig järn­ringäv. bildligt, spec. i tids­uttrycken kvart i åttasedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga4så­som Nollfå i ut­bytege i presentbetala 1900 kr i hyrata i an­språksedan ca 1452Nya eller Karls-KrönikanEn gammal regel säger att man använder i när man talar om områden på fastlandet (t.ex. länder) och när man talar om öar (i Norrland, Gotland). Men vad händer med länder som också är öar? Här rekommenderas att den administrativa aspekten betonas snarare än den geografiska: det bör alltså normalt heta i Island, i Cypern och i Filippinerna.
2i adverb 1in­om om­fånget av ngt som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym1i 1 Pelle har varit i (vattnet) till­räckligt längeäv. med riktningsbetydelsehoppa i och badaäv. mer el. mindre bildligtfylla i blankettensedan 1749se 1i 1 2med kraftig verkan Nollihärdigdet gäller att kämpa och ligga ihon tog kan­ske i för mycket när hon sade till honomsedan ca 18503med direkt an­slutning till ngt som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym1i 3 kölen tog i liteäv. bildligtde gamla takterna sitter isedan ca 1770
3i substantiv i:et, plur. i:n el. i, best. plur. i:na nionde bok­staven i vårt alfabet Nollpricken över ise1prick 1 sedan 1698av lat. i; jfr grek. io´ta (ι)