SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
i sän´der äv. isän´derisän´der adverb i|­sänderåt gången i ut­tryck för att inte mer än en sak sker el. ut­förs sam­tidigt Nollvi tar frågorna en i sändervi tar en fråga i sändersedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. sänder, sän, i sän, i sänder ’på samma gång; isänder’; av o­visst urspr.