SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1iblan´d adverb i·blandvid vissa till­fällen tid.SYN.synonymstundomsynonymstundtalssynonymemellanåt ibland bär barnen sig klumpigt åtibland är det skönt att bara lata sigibland hände det att hela släkten kom på besökäv.i vissa samman­hang ibland är Strindberg svår­tolkadsedan 1766jfr 2ibland
2iblan´d preposition i·blandbland Nollbidrags­fuskarna finns mitt ibland osssedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. i bland; jfr bland