SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
icke-spri`dningsavtal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en icke-sprid·nings|­av·tal·etav­tal om förbud mot (vidare) spridning av kärn­vapen pol.icke-spridningsavtalet har skrivits under av de flesta länder i världenett icke-spridningsavtal (mellan ngra), ett icke-spridningsavtal (med ngn/ngt)sedan 1960-taletefter eng. nonproliferation treaty med samma betydelse