SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1idea´l substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ide·al·et1fel­fri före­bild psykol.idealtillståndhan är idealet för en kamratäv. om ngt som är så perfekt som det går att tänka sigidealvärldidealet vore om vi kunde kombinera studierna med semesternidealet (av/för ngn/ngt)sedan 1799av fra. idéal med samma betydelse; till 2ideal 2ofta plur. (genom­tänkt) moralisk rikt­linje för handlande ofta in­gående i ngt större system psykol.JFRcohyponymidealism 1 frihetsidealhöga idealde borgerliga idealenkämpa för sina idealsvika sina idealsedan 1784
2idea´l adjektiv ~t ide·alsom saknar brister vetenskapl.SYN.synonymidealisk förverkliga det ideala liveti natur­vetenskapliga samman­hang spec.som (teoretiskt) saknar störande egenskaper en ideal gassedan 1797av senlat. idea´lis med samma betydelse; till idé