SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
idealise´ra verb ~de ~t ide·al·is·er·ar1till­skriva allt­för goda egenskaper psykol.man bör inte idealisera affärs­männens motiven naiv, idealiserad skildring av folkets lividealisera ngn/ngt/SATSsedan 18122med­vetet bort­se från störande eller komplicerande egenskaper i syfte att nå en tankemässig över­blick vetenskapl.JFRcohyponymrenodla Bohrs idealiserade atom­modellidealisera ngtsedan 1797Subst.:vbid1-190774idealiserande, vbid2-190774idealisering