SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
iho´p adverb i|­hop1till förening ofta så att en högre enhet upp­står av delarna NollJFRcohyponymsamman 1 koppla ihop vagnarnasätta ihop en skrivelsesamla ihop pengarde båda före­tagen ska slås ihopspec. för upp­nående av social kontaktflytta ihopbjuda ihop några vänneräv. utan inne­börd av förändringde trivs bra ihopde har hållit ihop sedan skol­årenäv. i fråga om abstrakta före­teelser med ngt gemensamtfå på­står nu­mera att idrott och politik inte hör ihopsedan 1521se 2hop 2till plötslig, våldsam beröring Nollhan körde ihop med en bussde båda katterna rök ihopäv. ut­vidgat i fråga om till­fällig, icke-fysisk kontaktde stötte ihop på gatanäv. i ut­tryck för fientlighet e.d.de kom ihop sig om en strunt­saksedan 18373till mindre om­fång ibl. med an­tydan om ngt fel NollMOTSATSantonymupp 11 JFRcohyponymsamman 3 vika ihop ett papperhan sjönk ihop i fåtöljenpengarna smälte ihop mer och merspec.till till­slutning slå ihop bokensedan 1541