SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
i`härdig adjektiv ~t i|­härd·igsom en­vist och ut­hålligt arbetar vidare om person admin.psykol.JFRcohyponymträgencohyponymenträgen hon var ihärdig i sina protesteräv. om handling e.d.ihärdiga övertalnings­försökäv. bildligt om (natur)företeelseri­hållande ett ihärdigt regnandeen ihärdig influensaihärdig (i ngt/att+V)sedan 1681trol. bildat till fornsv. härdhas i nokro ’förhärda sig i ngt; hålla ut i ngt’, till hardher ’hård’; se hård