SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ikeba´na [ofta främre a som i ”katt”] substantiv, ingen böjning en japansk metod att arrangera blommor heminr.ikebana har starkt på­verkat ut­vecklingen av moderna väster­ländska blomster­arrangemangibl. äv. om så­dant blomster­arrangemang, där en upp- och ned­vänd pyramid ofta ut­gör ett väsentligt in­slagsedan mitten av 1970-taletav jap. ikebana ’levande blommor’