SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ill`a adverb 1på ett mycket o­tillfredsställande sätt spec. i fråga om resultat av viss ut­veckling e.d. NollSYN.synonymhvid739200dåligt illavarslandedet gick illa för hennedet föll sig så illa att vägen var stängdhan råkade illa utdet ser illa ut för laget nu när fem av spelarna är skadadespec. äv. i fråga om kvalitetilla fungerande maskinerdansa illaskriva illamed illa dolt miss­nöjeibl. i negerade ut­tryck för att ut­trycka beröm19 poäng av 20 möjliga – inte illa!ibl. äv. i adjektivisk an­vändningbeklagligt det var illa att hon inte kunde kommadet är illa vuletsevulen inte illa pinkat!sepinka om det vill sig illa om o­turen är frammeskade­djur kan tugga sönder ett helt hus om det vill sig illa sedan ca 1430Själens tröstfornsv. illa, bildat till ilder, ill- ’ond; svår’; av om­diskuterat urspr. 2på ett sätt som bör fördömas enl. ngn moralisk norm NollSYN.synonymhvid739201förkastligt illasinnadde hand­lade illa mot hennejag ville bara reta dig lite, det var inte så illa menatäv. med ngt svagare inne­börd av fördömandehon behandlades illaspec. i en artighets­frasjag lånar din sked, om du inte tycker illa varasedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagen3i vissa ut­tryck på ett negativt sätt som skadar den som ut­sätts för verksamheten Nollhan talar illa om henne bak­om hennes rygghan är illa an­seddhon tycker illa om honomta illa uppbli stött eller såradjag hoppas att du inte tar illa upp, men jag kan inte komma på festen ta illa vid sigbli stött eller såradmånga tv-tittare tog illa vid sig av politikerns o­förskämda ut­talande vilja ngn illamena illa med det man gör mot ngnhan har fått hot­brev från någon som verkar vilja honom illa sedan mitten av 1300-taletBjärköa-Rätten (Helsinge-Lagen)4(fysiskt) o­behagligt med.må illakänna sig illa till modsbli illa berördäv. om ngt som in­ger o­behaglukta illasmaka illafara illa vara i en fysiskt ned­brytande situationde arbetar med barn som på o­lika sätt har farit illa göra sig illaskada sighan gjorde sig illa i knät när han cyklade om­kull ligga illa tillvara i knipapartiet ligger illa till enligt den senaste opinions­mätningen vara illa utevara i knipaföreningen är illa ute med stadigt sjunkande medlems­antal sedan 1385Klosterläsning5i hög grad vanligen i negativa samman­hang NollSYN.synonymhvid739202svårt illa brändilla skadadhan slog sig illaäv. neutralt förstärkandemycket på ett negativt sätt illa kvickthan är så illa tvungensedan 1430–50Konung Alexander