SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
illistig [il`-] adjektiv ~t ill|­list·igsom ut­vecklar stor list för att vinna (o­rättmätiga) för­delar ofta genom att lura an­dra; i spel ibl. utan negativ värdering psykol.den illistige mot­ståndaren lurade av honom damenäv. om handling e.d.en illistig minsedan 1487–91Jöns Buddes bokfornsv. illistogher