SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ill`villig adjektiv ~t ill|­vill·igsom visar ill­vilja om person, handling e.d. admin.psykol.JFRcohyponymillasinnadcohyponymondsintcohyponymondskefull ett illvilligt ryktemot­ståndarna gjorde en illvillig tolkning av hans ut­talandeillvillig (mot ngn/ngt)sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. ilviliogher