SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
immateria`lrätt substantiv ~en im·materi·al|­rätt·endel av juridiken som bl.a. om­fattar upphovs­rätt, patent­rätt och varumärkes­rätt i mots. till fysisk egendom jur.JFRcohyponymsakrätt sedan åtm. ca 1925se immateriell