SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
immateriell´ adjektiv ~t im·materi·ellsom inte är av fysisk, materiell natur jur.MOTSATSantonymmateriell 1 spec.som inte kan på­visas direkt särsk. jur.immateriell skadaimmateriella tillgångarsetillgång 2 sedan 1754till lat. in´- ’ej, o-’ och materia´lis, se materiell