SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
immu´n adjektiv ~t im·munsom har ett verksamt organiskt skydd mot smitto­ämnen e.d. med.immunbiologiimmunserumde vaccinerade sig för att bli immuna mot smitt­kopporäv. bildligto­möjlig att på­verka känslomässigt, intellektuellt e.d. hon var immun mot all kritikimmun (mot ngt)sedan 1863jfr ty. immun, eng. immune med samma betydelse; av lat. immu´nis ’fri (från tjänst); o­skadad’, till in´- ’o-, ej’ och mu´nis ’gåva; tjänst; ämbete’; jfr kommun