SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
immu`nförsvar substantiv ~et im·mun|­för·svar·et(system av verksamma faktorer som ger) organiskt skydd mot smitt­ämnen o.d. med.hiv är ett virus som skadar immunförsvaretsedan 1963