SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
immunolog [-lå´g] substantiv ~en ~er im·muno·log·enläkare som är specialiserad på immunologi med.yrk.äv. om mot­svarande sjukhus­avdelning e.d.hon arbetar på immunologensedan 1959till immun och grek. log´os ’(en) lära’