SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
impost [-pås´t] substantiv ~en ~er im·post·enmurbädd som en valv­båges an­fang stöder på spec. ovan­på pelare arkit.JFRcohyponym2anfang sedan 1752av ita. imposta med samma betydelse; till lat. impo´nere, eg. ’lägga ngt på ngt’; jfr imponera