SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1in´ adverb 1till det inre av ngt NollMOTSATSantonymut 1 inandasstig in!låsa in pengarnadet börjar bli kallt så det är bäst att vi går insätt in mjölken i kyl­skåpet!äv. med ren riktningsbetydelse (till ngt som eg. inte har ngt inre)ro in till landäv. med befintlighetsbetydelse, spec.inne huset låg långt in i skogenspec. äv.inåt ska denna sida vara ut eller in?äv. med försvagad rumsbetydelse och bildligtsätta in pengar på bankenvi har just fått in ett parti jeansta in pengar på bingokomma in på konkreta frågordet kan vi inte gå in på härspec. med tidsbetydelseen bit in på det nya åretin i det sistase1sista 1 stolpe insestolpe 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. in; tryck­stark sido­form till 1i 2till färdigt resultat av den verksamhet som an­ges av verbet; ibl. bara för att under­stryka att handlingen lett till resultat Nollfrysa in brödetsakta indela in eleverna i små­gruppersedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3som ersättning för ngt som förlora(t)s i annat samman­hang Nollkläm­dagar får arbetas inhan tog in 30 sekunder på slut­sträckansedan ca 1830
2in´ preposition i lat. fraser i Nollin blancoin absurdumsedan ca 1680av lat. in´ med samma betydelse