SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`delningsverk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en in·del·nings|­verk·etvanligen best. f. sing. militär organisation grundad på ut­tagning av ett begränsat an­tal soldater som under­hölls av ett an­tal hus­håll i Sverige före in­förandet av all­män värn­plikt; upp­hörde 1901 histor.mil.JFRcohyponymrote 1 sedan 1688