SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`dexreglera verb ~de ~t in·dex|­regl·er·aran­passa (penning­belopp) efter penning­värdets förändring så att penning­beloppets värde i realiteten blir o­förändrat ekon.JFRcohyponymvärdesäkra indexreglerade skatterindexreglerade pensionerindexreglera ngtsedan 1949Subst.:vbid1-192323indexreglerande, vbid2-192323indexreglering