SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
industri´ substantiv ~n ~er industri·ernärings­gren som bygger på till­verkning och förädling i större skala vanligen med maskiner arb.industriarbetareindustrietableringindustrisamhälleoljeindustritextilindustriverkstadsindustrilätt industritung industriden mekaniska industrinindustri och hant­verkäv. om en­skild an­läggning för dettaJFRcohyponymfabrikcohyponymverkstad lokalisera industrier till Norr­landäv. ut­vidgatverksamhet som bedrivs i stor skala nöjesindustriupplevelseindustritung industriindustri som producerar rå­varor, halv­fabrikat och tyngre färdiga varorsedan 1789via fra. av lat. indus´tria ’verksamhet; flit’