SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
informativ [-i´väv.in´-] adjektiv ~t in·form·at·ivsom ger nyttig information admin.komm.en informativ turist­broschyribl. för att under­stryka från­varo av värderingar o.d.de rent informativa av­snitten i boken är bästsedan 1950