SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
informatö´r substantiv ~en ~er in·form·at·ör·enperson som yrkesmässigt lämnar information ofta om komplicerade samman­hang på ett populärt sätt m-med.yrk.många informatörer har journalisterfarenhetibl. äv. (i polisiära samman­hang)uppgifts­lämnare sedan 1962