SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`förskaffa verb ~de ~t in|­för·skaff·arförse sig med NollJFRcohyponymskaffa 1cohyponyminsamla införskaffa upp­lysningarinförskaffa teknisk ut­rustninginförskaffa ngt (till ngn/ngt)sedan 1560Subst.:vbid1-193182införskaffande, vbid2-193182införskaffning