SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inju´rie substantiv ~n ~r in·juri·enäre­kränkning särsk. jur.jur.injurieprocesssedan 1574av lat. inju´ria ’o­rättvisa; för­olämpning’; till in- och lat. ju´s ’lag; rätt’; jfr juridisk