SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`kapsla verb ~de ~t in|­kapsl·arofta lös förb., sekapsla in om­sluta med kapsel el. annat hölje psykol.tekn.inkapsla det hög­aktiva av­falletäv. bildligt, särsk.ofta perf. part. stänga in ett allt­för inkapslat livrepubliken Lesotho ligger inkapslad i Syd­afrikainkapsla ngt (i ngt)sedan 1853Subst.:vbid1-193567inkapslande, inkapsling