SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inkarnation [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·karn·at·ion·enförkroppsligande av abstrakt idé; vanligen så att en person tänks ut­göra ut­tryck för idén relig.Hitler fram­står som inkarnationen av det ondasärsk. om Guds människo­blivande enl. kristen troKristus som Guds inkarnationen inkarnation (av ngt)sedan ca 1820till inkarnera