SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`komsttrygghet substantiv ~en in·komst|­trygg·het·en(system med) inkomst­relaterad ersättning vid sjukdom, arbets­löshet o.d. (i normala inkomst­lägen) dvs. den gällande principen i Sverige sedan många år, på senare år dock starkt ur­holkad ekon.samh.MOTSATSantonymgrundtrygghet inkomsttrygghetsprincipensedan 1976