SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inkorrekt [in´-el.-ek´t] adjektiv, neutr. ~ in·kor·rekto­riktig admin.komm.ett inkorrekt på­ståendeäv. om upp­trädande e.d.o­fin, o­passande han hand­lade inkorrekt mot henne (adv.)politiskt inkorrekt som går emot den dominerande trenden i samhälls­debattensärsk. anv. (av borgerliga debattörer) om åsikter som inte gillas av vänsterdebattörer och feministermed sina politiskt inkorrekta ut­talanden satte hon fart på debatten om väl­färden sedan 1810