SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inn`erlig adjektiv ~t inn·er·ligdjupt och intensivt känd psykol.innerlig glädjeen innerlig vädjan om hjälpvi hoppas innerligt att du snart blir frisk (adv.)i adverbiell an­vändning äv. som rent förstärknings­orddet vet vi ju alla så innerligt välsedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. innarliker, innerliker ’inre; innerlig’, till innar ’längre in’, komparativ av 1in