SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
innervation [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·nerv·at·ion·ennervförbindelse mellan nerv­centrum och organ fysiol.äv.över­föring av impulser genom nerverna innervation (av ngt)sedan 1834till lat. in´ ’i’ och ner´vus ’sena; nerv’; jfr nerv