SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`petad adjektiv inpetat in|­pet·adsom är i tur att spela ut och där­vid måste hjälpa mot­ståndarna i kort­spel, särsk. bridge admin.spel.syd blev inpetad och måste ge favörsedan trol. åtm. ca 1930