SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`piskare substantiv ~n äv. vard. inpiskarn, plur. ~, best. plur. inpiskarna in|­pisk·ar·enperson som an­svarar för att alla med­lemmarna i ett partis parlaments­grupp är när­varande vid om­röstningar särsk. i det brittiska parlamentet pol.yrk.sedan 1893efter eng. whipper-in med samma betydelse