SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`planta verb ~de ~t in|­plant·arlära ut (visst beteende) från grunden ngt åld.pedag.föräldrarna inplantade tillitens och förtröstans ande i deras hjärtaninplanta ngt (hos/i ngn)sedan 1385Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. in­planta; efter ty. einpflanzen med samma betydelse; till 2planta Subst.:vbid1-194653inplantande, vbid2-194653inplantning