SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`sats substantiv ~en ~er in|­sats·en1lös­tagbart till­behör som an­bringas i eller vid huvudföremålet genom in­sättning el. in­skjutning e.d. tekn.insatssilta ur insatsen ur te­kannanhan lyfte insatsen ur barn­vagnensedan 1884efter ty. Einsatz med samma betydelse; jfr sats 2värde som riskeras i förhoppning om vinst särsk. om pengar; i spel el. som kapital­placering ekon.kapitalinsatskontantinsatshöga insatservin­sten är proportionell mot insatsenspec. i ett ut­tryck vid roulette­spelinga fler insatseräv. bildligtbrand­männen arbetade med livet som insatssedan 17493in­sättning särsk. av militär el. polis mil.samh.insatsberedskapmassiv insats av strids­vagnar och flygäv. ut­vidgatinsats av medicinsk expertissedan 19484ut­fört (gott) arbete som bi­drar till visst resultat arb.JFRcohyponymprestation kulturinsatspionjärinsatsen bra insatsen heroisk insatsman känner att man gör en insats i sjuk­vårdensedan 1842