SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`satt adjektiv, neutr. ~ in|­sattsom till­ägnat sig kunskap i ngt som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponyminitieradcohyponymhemmastadd han är inte till­räckligt insatt i hennes affärerhon är väl insatt i problematikeninsatt (i ngt)sedan 1924