SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`seende substantiv ~t in|­se·end·etpermanent till­syn vanligen av relativt o­märkligt slag samh.JFRcohyponymkontroll 1cohyponymuppsikt överinseendeden myndighet som har inseende över verksamhetenunder ngns inseende, under inseende av ngn, (ha) inseende över ngtsedan 1639