SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
insemination [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·sem·in·at·ion·enöver­föring av sädes­vätska till ägg på annat sätt än genom köns­umgänge med.JFRcohyponymprovrörsbefruktning befruktning genom inseminationinsemination (av ngn/ngt)sedan 1946till lat. insemina´re ’befrukta’, till se´men ’säd; frö’