SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
instruktiv [-i´väv.in´-] adjektiv ~t in·strukt·ivsom tydligt visar fram grund­tankarna i visst läro­stoff och där­igenom åstad­kommer effektiv in­lärning admin.JFRcohyponymlärorik instruktiva och roliga exempelinstruktiv (för ngn) (att+V)sedan 1784