SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`tetdera pronomen int·et|­derainget av de båda (alternativen) högt.NollSYN.synonymhvid739617ingetdera Öl eller vin? ― Intetderaibl. äv. vid fler än två alternativsedan 1454trohetsbrev från Gustaf Olofsson Stenbock till kung Karl (Styffe)fornsv. ängit thera; jfr 1endera