SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inti´m adjektiv ~t som rör det privata eller innersta av ngns personliga, spec. sexuella, förhållanden admin.psykol.JFRcohyponymförtroligcohyponymöm 2 intima detaljer om deras äktenskap av­slöjadeshon var mycket intim med honomäv. i fråga om relationer o.d.mycket nära ett intimt sam­arbetede är intima vänneräv. om miljö e.d. som skapar förut­sättningar för gemenskaps­känsloren liten intim restaurangbelysningen skapar en intim atmosfäräv. om abstrakta förhållanden med berörings­punkterde båda problemen hänger intimt samman (adv.)ingen är så intimt förknippad med spexets fram­gångar som NN (adv.)intim (med ngn)intimt umgängeseumgänge sedan 1772av lat. in´timus ’innerst; närmast’; jfr interiör