SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
intolera´bel adjektiv ~t intolerabla in·toler·abelsom inte kan tolereras admin.de passökande ut­sattes för en intolerabel kränkning av privat­livets helgdintolerabel (för ngn)sedan 1716till in- och tolerabel, tolerera