SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
intressant [-an´tel.-aŋ´t] adjektiv, neutr. ~ intr·ess·antsom kan fånga och hålla kvar upp­märksamheten admin.komm.tid.SYN.synonymintresseväckande JFRcohyponymfängslande ett intressant programen intressant bokintressanta människorhan tog upp en intressant frågaibl. med ton­vikt på ekonomiska möjligheter e.d.med 70% marginal­skatt var övertids­arbete inte sär­skilt intressantmäklaren hade flera intressanta objekt att erbjudaintressant (för ngn) (att+V)sedan 1748se intresse