SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
introduce´ra verb ~de ~t in·tro·duc·er·ar1in­föra och göra bekant i viss krets, på visst om­råde e.d. af.komm.JFRcohyponymlansera Kafka introducerades i Sverige på 1940-taleti filmen introduceras några nya greppäv. med ton­vikt på den/det in­fördas för­delskaffa till­träde till viss krets, marknad e.d. hon introducerades i societetende nya japanska bilarna introducerades i Europaspec.skriva in (adlig person) på Riddarhuset ätten var än­nu inte introduceradintroducera ngn/ngt (i/på ngt)sedan 1647av lat. introdu´cere ’in­föra’; jfr deducera, inducera, reducera 2ge en första förtrogenhet med visst ämne e.d. komm.boken introducerar läsaren i Sveriges moderna historiaintroducera ngn i/till ngt/SATSsedan 1868Subst.:vbid1-196428introducerande, vbid2-196428introducering; introduktion