SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
introduktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er in·tro·dukt·ion·en1det att göra all­mänt bekant och till­gänglig särsk. i ekonomiska samman­hang (på marknaden e.d.) komm.SYN.synonymlansering introduktionsprisvarans introduktion på den amerikanska marknadenäv.in­skrivning ättens introduktion på Riddarhusetintroduktion (av ngt) (i/på ngt)sedan 17192fram­ställning som ger en första förtrogenhet med ngt ämne bok.en populär introduktion till den moderna konstenen introduktion (i/till ngt/SATS)sedan 19553in­ledning komm.talaren gick direkt på ämnet utan någon introduktionefter en kort introduktion av musei­chefen fick de själva se på samlingarnaspec.in­ledande, långsamt av­snitt av symfoni- eller sonatsats el. annat musikaliskt verk en introduktion (av/till ngt)sedan 1769