SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
introduktionsbrev [-∫o`ns-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en in·tro·dukt·ions|­brev·etbrev där en besökare presenteras för värd e.d. för att under­lätta in­trädet i viss krets mest histor.komm.ett introduktionsbrev (till ngn) (om ngn/ngt/SATS)sedan 1838