SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
introitus [intrå´itus] substantiv, plur. ~, neutr. in·tro·it·usingångssång i (katolsk) mässa musikrelig.sedan åtm. 1910av lat. intro´itus ’in­trädande, in­tåg’